Эрдмийн ажил бичих стандартууд

Эш татах, эх сурвалжийг заах, ном зүйн бичилт хийх ерөнхий шаардлага

General Requirements for writing a Bibliography, Quotation, Citation and Reference.

CS11-0150: 2011

Татаж авах

СЭЗДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат

General Requirements and Format for writing Research Articles for the IFE Research Conference

CS11-0151: 2011

Татаж авах
     

Докторын диссертацын бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат

General Requirements and Format for writing a Dissertation for PhD Degree.

CS11-0153: 2011

Татаж авах

Докторын диссертацын хураангуйн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат

General Requirements and Format for writing a Synopsis of PhD Thesis.

CS11-0152: 2011

Татаж авах
     

Докторын диссертацын бичилт хийх загвэр форматууд татаж авах

           
     
 
СЭЗДС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 801 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ife.edu.mn