Үйл явдлууд

Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

2016.07.06
СЭЗИС-ийн Докторант Д.Нямдорж нь “Монголын бэлчээрийн удирдлага: Экологид суурилсан институцийн зохицуулалтын асуудал (Баянхонгор аймгийн 3 сумын жишээн дээр )“ сэдвээр хамгаалах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Бизнесийн удирдлагын ухааны докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа. Докторын зэрэг горилох бүтээлээ амжилттай хамгаалсан Д.Нямдорж болон удирдагч багш доктор(Ph.D), профессор Ч.Наранчимэг; зөвлөх доктор(Ph.D), профессор Я.Шуурав; доктор(Sc.D), профессор C.Цэрэндаш нартаа баяр хүргэж, цаашдын эрдмийн ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье.
Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

2016.07.06
Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн докторант Б.Цогтбаяр "Монгол улсад тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломж, арга зам" сэдвээр докторын зэрэг хамгааллаа.

Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

2016.07.06
Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн докторант Г.Жаргалмаа "Тогтвортой аялал жуулчлалын стандартыг монголд нэвтрүүлэх боломж" сэдэвт судалгааны ажлаараа докторын зэрэг хамгааллаа.

Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

2016.02.02
СЭЗДС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн багш С.Бямбахорол нь “Үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг өртгийн удирдлагаар дэмжих нь: /Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/ сэдвээр хамгаалах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Бизнесийн удирдлагын ухааны докторын зэргээ амжилттай хамгаалж, сургуулийнхаа эрдэмтний тоог нэгээр нэмсэн баяртай үйл явдал тохилдлоо.

Судалгааний семинар 6

2016.04.15
Сэдэв: “Хүний нөөцийн удирдлага ба ёс зүйн асуудлууд”
СЭЗДС-ийн докторант, багш Г.Нарантунгалагын “Хүний нөөцийн удирдлага ба ёс зүйн асуудлууд” сэдэвт судалгааны ажлын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнөж, семинарт ШУТИС-ийн доктор (Ph.D), профессор Х.Пүрэвдагва, Удирдлагын академийн доктор (Ph.D), профессор Я.Шуурав, МУИС-ийн доктор (Ph.D) Б.Мягмарсүрэн нар уригдан оролцов. Мөн СЭЗДС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), профессор Д.Гэрэлмаа эрдэмтэн багш судлаачид, докторантууд судалгааны ажилд ахиц дэвшил гарахуйц үнэтэй санал зөвлөмжүүдийг солилцлоо.

Судалгааний семинар 7

2016.06.03
СЭЗДС-ийн докторант, багш Д.Өлзиймаагийн “Хүрээлэн буй орчны бүртгэлийн асуудлууд” сэдэвт Судалгааны семинарт Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын дэд ерөнхийлөгч доктор(Ph.D), профессор Р.Батжаргал, Удирдлагын академийн доктор(Ph.D), профессор Я.Шуурав, СЭЗДС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор (Ph.D), профессор Д.Гэрэлмаа нар уригдан оролцлоо.

Урьдчилсан хамгаалалт

2016.07.07
Сэдэв: “Монголын бэлчээрийн менежмент: Экологид суурилсан институцийн төлөвшлийн асуудал”
Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн докторант Д.Нямдорж "Монголын бэлчээрийн менежмент: Экологид суурилсан институцийн төлөвшлийн асуудал" сэдэвт докторын зэрэг горилсон бүтээлээ урьдчилсан хамгаалалтын зөвлөлөөр амжилттай хэлэлцүүллээ.


Судалгааний семинар 5

2016.04.07
Сэдэв: “Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа ба ёсзүй”
СЭЗДС-ийн докторант, багш Б.Дэлгэрсайханы “Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа ба ёсзүй” сэдэвт судалгааны ажлын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнөж, тус семинарт Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дарга доктор(Ph.D), профессор Н.Батнасан, Хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн доктор(Sc.D), профессор Л.Оюунцэцэг, Удирдлагын академийн доктор(Ph.D), профессор Я.Шуурав, Философич доктор(Ph.D), профессор Б.Батчулуун нар уригдан оролцов. Мөн СЭЗДС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн доктор(Ph.D), профессор Д.Гэрэлмаа, эрдэмтэн багш судлаачид, докторантууд оролцож илтгэлийг хэлэлцэн, санал зөвлөж дэвшүүллээ.


Судалгааний семинар 4

2016.02.18
Сэдэв: “Дэд бүтцийн төслийн хэрэгжүүлэлтийн өмнөх үнэлгээний аргазүйг сайжруулах нь”
СЭЗДС-ийн докторант М.Батмягмарын "Дэд бүтцийн төслийн хэрэгжүүлэлтийн өмнөх үнэлгээний аргазүйг сайжруулах нь" сэдэвт судалгааны ажлын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнөв. Тус семинарт Бизнес менежментийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн дарга доктор(Ph.D), профессор Н.Батнасан, Зам тээврийн яамны стратеги бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн Г.Баттуяа уригдан оролцов. Мөн СЭЗДС-ийн эрдэмтэн багш судлаачид, докторантууд оролцож илтгэлийг хэлэлцэн, санал зөвлөмж дэвшүүлэн, харилцан мэтгэлцэж, мэдлэг мэдээллээ солилцлоо.

Судалгааний семинар 3

2016.02.02
Сэдэв: “Дээд боловсролын байгууллагын санхүүгийн удирдлага”
СЭЗДС-ийн докторант, багш Б.Бүжинлхам


Судалгааний семинар 2

2016.01.29
Сэдэв: “Байгууллагын мэдлэгийг удирдах нь”
Удирдлагын академийн докторант, багш Д.Болормаа


Судалгааний семинар 1

2016.01.14
Сэдэв: “Монголын бэлчээрийн удирдлага: Экологид суурилсан институцийн төлөвшлийн асуудал”
СЭЗДС-ийн докторант Д.Нямдорж

 
СЭЗДС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 801 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ife.edu.mn