Нүүр хуудас   |    Холбоо барих   |    Cистемүүд   |    English   
 
Ph.D хөтөлбөр MBA хөтөлбөр Олон улсын НББ, Санхүүгийн мэргэшсэн сургууль Олон улсын хамтарсан хөтөлбөр Бизнесийн удирдлагын тэнхим Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхим Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим Санхүүгийн удирдлагын тэнхим Экономиксийн тэнхим Англи хэл судлалын тэнхим Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим Хэрэглээний математик, Статистикийн тэнхим
 
 
 
Institite of Finance and Economics (Mongolia) 90 years anniversary

СЭЗДС-ийн ХӨТӨЛБӨРҮҮД


Өдрийн үндсэн хөтөлбөр 451956
Бакалаврын зэрэг олгох орой, эчнээ хөтөлбөр 70150261
Бизнесийн удирдлагын мастерын хөтөлбөр 452739
Докторын хөтөлбөр 70008085
Олон улсын НББ, Санхүүгийн мэргэшсэн сургууль 457701
Олон улсын хамтарсан хөтөлбөр 70158816
Зочлохуйн үйлчилгээний менежментийн хөтөлбөр 70008083

Элсэлт


2015-08-01

СЭЗДС бакалаврын зэрэг олгох цахим ухаалаг хөтөлбөрийн элсэлт явагдаж байна. 

СЭЗДС-д элсэлт http://admissions.ife.edu.mn

Элсэлт


2015-09-08

СЭЗДС-ийн бизнесийн удирдлагын мастерийн МВА хөтөлбөрийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн элсэлт 2015 ОНЫ 10-Р САРЫН 10 өдөр хүртэл явагдана...

Дэлгэрэнгүй

EBSCO Discovery ServiceОнлайн номын сан